Svatební obřad, krok za krokem...

Všechno vypadá jednoduše, přijde ženich a nevěsta, řeknou si své ANO vymění si prstýnky hodí polibek a tím to končí... Nebo ne? Rozebereme si krok za krokem, jak probíhá svatební obřad a řekneme si, na co nezapomenout.

Svatební obřad je nejdůležitější téma celé svatby a jeden z mála úředních aktů. Je to silný okamžik, který sdílíte nejen jeden s druhým, ale také se všemi, kteří mohou a chtějí být právě v tuto chvíli s Vámi. Je to okamžik, který se Vám zapíše navždy do paměti a do srdce. V jeden okamžik si slíbíte, že právě s tímto člověkem plánujete prožít celý život.

Doporučujeme, aby byla přítomna koordinátorka, která hostům vysvětlí, jak bude obřad probíhat, kam se mají posadit, kde stát, co při obřadu dělat, případně nedělat. Předá matrikářce potřebné doklady (občanský průkaz ženicha, nevěsty a svědků). V kostele to nebývá zvykem, spíše se spoléhá na církevní zvyklosti. Pokusíme se tedy alespoň nastínit obecné zvyklosti při civilním obřadu.

První otázkou, kterou by si měli položit snoubenci bývá, zda budou mít sňatek civilní nebo církevní. Pokud jsou oba věřící, není o čem diskutovat. V případě, že by byl vychován ve víře pouze jeden ze snoubenců, může být tato otázka diskutována déle, než se může zdát. Církevní sňatek je mnohem více svazující, snoubenci si totiž své ANO řeknou i před Bohem, a to platí navždy.

 

obrad 01

 

Civilní sňatek je v dnešní době úžasný v tom, že se může odehrát téměř na jakémkoliv místě, kam se Vám podaří dostat oddávajícího a matričního úředníka. Je tedy důležité si vybrat Váš styl obřadu a zvolit k čemu odpovídající místo (zámek, louka, les, rybník). V dnešní době se odehrávají i extrémní svatební obřady, a to v horkovzdušném balóně, na mořském dně nebo na vrcholku hor. Najít však v Česku oddávajícího a matrikářku, kteří s Vámi dobrovolně budou sdílet Vaše nadšení bývá ale nadlidský úkol. Nicméně, kdo hledá, většinou a najde! Proto ať už sníte o jakémkoliv obřadu a svatbě, jděte na svým snem, protože cokoliv si lidská mysl dokáže představit, tak je reálné.

 

PŘÍCHOD K OBŘADU

Nejprve si posedají hosté. Hosté, kteří nemají místo k posazení, vytvoří nevěstě uličku, kterou bude v celé své kráse kráčet. Hudební doprovod začíná hrát a prvním příchozím je ženich se svojí matkou (matka jde po jeho pravém boku), za nimi jde ženichům otec a matka nevěsty (matka opět na pravém boku), dále svědkové, případně družičky a družby. Naposled přichází nevěsta ve svým otcem. Tady může jít nevěsta na levém i na pravém boku. V dnešní době již také spíše chodí po pravém boku od svého otce.

Otec vede dceru k oltáři, předá ji čekajícímu ženichovi a odchází se posadit. Nevěsta stojí ženichovi tedy také po pravém boku. Stát zůstávají pouze snoubenci a svědkové, případně družičky. Stojí tedy snoubenci, za nimi svědkové a pak až družičky a družba. Toto říká naše etiketa. V dnešní době se však oddávající nebrání ani jinému pořadí příchozích.

Jak můžeme vidět např. v amerických filmech, může ženich již stát na levé straně u oltáře, stát tam již bude i svědek, případně družba. Svatební uličkou tedy půjdou nejdříve družičky, svědkyně a poté nevěsta, ta může jít i sama. V dnešní době se již moc mezí neklade.

 

obrad 02

 

PRŮBĚH OBŘADU

Pokud jsou již všichni na svých místech obřad může začít. Matrikářka představí snoubence a případně i svědky. Po představení uslyšíte připravenou řeč, kterou již přednáší. Tady by bylo dobré, (pokud jsou oddávající ochotní) předem si řeč vyžádat a upravit ji dle sebe. Po svatební řeči následuje svatební slib, při kterém si řeknete své ANO a výměna prstýnků. Nejdříve bude vyzván ženich, který stvrdí uzavření sňatku výměnou prstýnku. Prstýnek navléká nevěstě na levou ruku na prsteníček, poté podobně nevěsta navléká prstýnek ženichovi. Při tomto aktu již může hudební doprovod zase hrát, celý rituál tak bude krásně podkreslen. Po úspěšném okroužkování následuje první manželský polibek. Polibek je přiměřeně dlouhý a přiměřeně vášnivý.

Aby bylo manželství úředně dokonáno, je potřeba podepsat protokoly o uzavření manželství. Jako první podepisuje protokoly ženich, následuje nevěsta, svědek ženicha a svědek nevěsty. V drtivé většině přijímá nevěsta ženichovo příjmení. Pokud se tak stalo, nevěsta se nejdříve podepisuje svým novým příjmením, poté ještě rodným.

 

obrad 03

 

Po úředních záležitostech může přijít na řadu přípitek. Připíjí si novomanželé, svědci a oddávající s matrikářkou. U této chvíle je dobré mít u sebe koodinátorku, která zajistí nalití šampaňského, případně donese skleničky a zařídí vše potřebné. Přichází na řadu gratulace. Tím svatební obřad defacto končí. Nejdříve přijímá gratulace nevěsta a poté až ženich. První, kdo gratuluje novomanželům je oddávající a matrikářka, poté ostatní svatebčané a hosté.

Ochod ze svatebního obřadu již nemá žádná specifika. Většinou svatebčani vytvoří špalír pro novomanželé. Hosté hází rýži, pšenici, okvětní kvítky nebo foukají bublinky. Tato tradice je spojena s požehnáním do manželství a přáním bohatství, hojnosti a plodnosti.

"Tady je nejvhodnější chvíle, kdy udělat společnou fotografii, protože ta přece nesmí chybět."

 

Doporučujeme navštívit naši svatební půjčovnu dekorací, kde si můžete zapůjčit spoustu potřebných věcí ke svatebnímu obřadu...

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz